Varikosel Ameliyatı ile Erkek İnfertilitesi Tedavisi

Varikosel Ameliyatı | Mikroskopik Varikoselektomi

 

Varikosel ameliyatı, varikosel tedavisinde uygulanabilecek tek tedavi seçeneğidir. Varikosel ameliyatı mikro cerrahi yöntemiyle uygulanan bir ameliyattır. Geçmiş dönemlerde birçok cerrahi teknik denenmiş fakat hem düşük nüks etme (tekrarlama) oranları ve komplikasyon görülme olasılıkları, hem de daha yüksek başarı oranları neticesinde en çok uygulanan ve kabul gören yöntem “Mikroskopik Varikoselektomi” olmuştur. Varikosel ameliyatlarının 1900’lü yıllarda açık ameliyat şeklinde yapılıp, hastalıklı damarların tümünün alındığı yöntemden tutun; Laparoskopik (Kapalı Sistem) olarak yapıldığı ancak mikro cerrahide sağlanan başarının sağlanamayıp, yeniden mikro cerrahiye dönüldüğü uzun bir süreç nihayetinde, günümüzde mikroskopik varikoselektomi neredeyse uygulanan tek teknik olarak kabul görmüştür.

Bizim uyguladığımız yöntem de mikrocerrahi tekniğidir ve bu yazıda bahsedeceğimiz tüm hususlar mikrocerrahi ile yapılan varikosel ameliyatı için geçerlidir.

Varikosel, belirtileri ve tedavisi.

Varikosel Nedir?

Varikosel, kısaca testislerdeki toplar damarların anormal şekilde genişleyerek testis yapısına, sperm üretimine ve kalitesine zarar verebilmesi durumudur. Varikosel hakkında çok detaylı bilgiyi "VARİKOSEL NEDİR?" yazımızda bulabilirsiniz.

Varikosel ameliyatı yani "Mikroskopik Variselektomi" kasık bölgesinde açılan yaklaşık 2 ila 3 cm'lik bir kesiden girilerek, ameliyat mikroskobu yardımıyla hastalıklı toplardamarların tespit edilip, bağlanması işlemidir. Ameliyatın mikrocerrahi yöntemiyle yapılmasının en büyük sebebi mikroskop ile atardamar, lenf damarları ve toplardamarların ayrımının kolayca yapılabilmesidir. Böylece atar damarlara ve lenf damarlarına zarar vermeden, bu damarların yapıları korunarak yalnızca hastalıklı toplar damarların bağlanması mümkündür. Ayrıca diğer tekniklerle yapılan ameliyatların bazılarında hastalıklı toplardamarların tümüne ulaşılması bir sorunken, mikro cerrahi yönteminde hasarlı damarların tespiti ve müdahale çok daha kolay olmaktadır.

Varikosel ameliyatında Genel Anestezi ve Spinal Anestezi kullanılır. En sağlıklısı hastanın tamamen uyutularak yani genel anestezi altında işlemin tamamlanmasıdır.

Varikosel ameliyatı tek testiste varikosel olduğu durumlarda ortalama 45 dakika sürerken, her iki testiste de işlem yapıldığı taktirde bu süre 1,5-2 saate kadar uzayabilmektedir.

Varikosel ameliyatından sonra genelde aynı gün içerisinde çok nadiren 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirsiniz. Normal aktiviteye dönüş süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama 1-3 gün, işe dönebilme süresi ise 5-10 gündür.

Varikosel Ameliyatından sonra;

 • Su geçirmez pansuman yapıldığı için ertesi gün banyo yapılabilir.
 • 2-3 gün içinde hafif yürüyüşler yapılmaya başlanabilir.
 • 5 gün sonra güç kullanılmayan bir işte çalışıyorsanız işinize dönebilirsiniz. Beden gücü gerektiren işlerde çalışanlar 10-15 gün içerisinde işe dönmelidir.
 • 1-2 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir.
 • 1 ay sonra spor yapmaya başlayabilirsiniz.

Varikosel ameliyatı sonrasında iyileşme süresi 6 haftada başlamakla birlikte tam iyileşme 1 yıl sürebilmektedir. Burada iyileşmeden kasıt sperm parametrelerindeki düzelme ve gebeliğin gerçekleşebilmesidir.

Varikosel ameliyatı sonrasında zamanla yavaş yavaş damarlar kaybolmaya başlar, 6. ayda sperm üretimi bakımından iyileşme sağlanmaya başlanabilir. Genellikle sperm tahlilindeki maksimum düzelme 8-9.  ayda görülmektedir.

Mikrocerrahi ile Yapılan Varikosel Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Necati ARİCİ ameliyat

Mikrocerrahi ile yapılan varikosel ameliyatında mikroskop ile ameliyat sahası en ayrıntılı biçimde görülebilmektedir. Böylelikle diğer cerrahi seçeneklerde zarar görmesi daha olası olan atardamar ve lenf damarları korunabilmekte, toplardamarlardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Varikosel ameliyatından sonra oluşabilecek en yaygın ve istenmeyen komplikasyon olan Hidroselin önüne geçmeyi mümkün kılması mikrocerrahinin en büyük avantajıdır.

 

Hidrosel Nedir?

Hidrosel, varikosel ameliyatı sırasında yanlışlıkla lenf damarlarının bağlanması sonucunda testis çevresindeki zarlar arasında zamanla artan çok miktarda sıvı birikimi olması durumudur. Bu sıvı birikimine bağlı olarak testiste aşırı büyüme olabilmekte ve yeniden ameliyat yapılarak sıvının boşaltılması gerekmektedir.

Hidrosel oluşumunu engellemek için ameliyat mikrocerrahi yöntemiyle ve konuda tecrübeli uzman bir ürolog tarafından yapılmalıdır. Çünkü tecrübeli bir cerrah tarafından yapılan mikroskopik varikoselektomi sonrasında hidrosel görülme olasılığı %1’in de altındadır.

Atrofi Nedir?

Atrofi, varikosel ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağlanan atardamarların testiste küçülmeye neden olabilmesi ve testisi fonksiyonunu yapamaz hale getirebilmesi durumudur. Ayrıca mikrocerrahi haricinde kullanılan bazı yöntemlerde oluşabilecek atardamar yaralanmaları sonucunda da atrofi oluşabilir. Atrofi, varikosel ameliyatı neticesinde amaçlanan sperm sayısı artışının sağlanmasına engel olabileceği gibi sperm sayısında düşmeye de neden olabilecek ciddi bir sorundur.

Hidrosel ve Atrofi Haricinde Görülebilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Ameliyatta kullanılan genel anestezi sonucunda her ameliyatta var olan anestezi kaynaklı riskler haricinde varikosel ameliyatında görülebilecek komplikasyonlar;

 •  Ameliyat sonrası erken dönemde kanamaya bağlı testislerde ve kasık bölgesinde şişlik oluşabilir.
 •  Ameliyattan 2-3 gün sonra enfeksiyon oluşabilir.
 •  Ameliyat sonrası ağrı.
 •  Skrotal Hematom (Yumurtalık torbasında doku içinde kan toplanması)

Varikosel ameliyatı sonrasında yaşanabilecek bu olumsuz durumlar nedeniyle operasyondan vazgeçen veya operasyondan çekinen hastaların; bu risklerle karşılaşma olasılıkları ile mikro cerrahi yöntemi uygulandığında bu risklerin büyük ölçüde azaldığı konusunda bilgilendirilmesi ve varikosel ameliyatı yapan doktorun tecrübesinin önemini kavraması ameliyat konusundaki çekincelerden kurtulmasına yarar sağlayacaktır.

Varikosel Ameliyatıyla Kısırlık Tedavisi

Varikosel Ameliyatı Sonrası Gebelik

Varikosel ameliyatı geçiren hastaların %60-80’inin sperm tetkiklerinde belirgin düzeyde iyileşme olduğu bilinmektedir. Gebelik ameliyat sonrası genellikle 8. ayda gelişmekte, sperm değerlerindeki iyileşme ise 3-6. ayda görülmeye başlanıp hamilelik için yeterli düzeye ulaşması 1 yıl sürebilmektedir. Varikosel ameliyatı sonrasında gebelik oranları ortalama %38 iken, mikrocerrahi yöntemiyle yapılan başarılı bir varikosel ameliyatının gebelik şansını 2 kattan fazla arttırdığı düşünülmektedir.

Azoospermi ve Varikosel Ameliyatı

Azoospermi, sperm tahlili yapıldığında menisinde hiç sperm tespit edilemeyen hastalar için kullanılan bir terimdir. Azoospermi hastalarda varikosel mevcut ise, bu hastalar da varikosel ameliyatı olmalıdırlar. Çünkü varikosel tedavi edildiğinde bu hastaların da menilerinde sperm görülmeye başlaması ve sperm parametrelerinde düzelme %30’a kadar olmaktadır. Böylelikle çocuk sahibi olabilmeleri mümkün olabilmektedir. Hastanın hormon değerleri normal sınırlarda ise mikroskopik varikoselektomi sonrasında dışarı sperm çıkışı görülebilmektedir. Bu durumda kendiliğinden gebelik oluşması söz konusu olabilmektedir. Ancak varikosel ameliyatı yapıldığı halde dışarı sperm çıkmasa bile mikroTESE yöntemi ile sperm arama işlemi sonucunda sperm bulunma ihtimalini %60’a yakın bir orana çıkardığı bilinmektedir. Böylelikle hastanın tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilmesinin önü açılmış olur.

Adolesan Varikosel ve Varikosel Ameliyatı

Adolesan varikosel ergenlik çağı öncesi dönemde (adolesan dönem) bulunan çocuklarda rastlanan varikosele verilen addır. Varikosel 10 yaş altındaki çocuklarda nadiren rastlanan bir durumken, adolesan çağda %11 oranında karşımıza çıkmaktadır. Bu yaş grubunda oluşan varikosel genellikle hiç bir belirti vermez ve ancak muayenelerde doktor tarafından farkedilir.

Adolesan dönemde karşılaşılan varikosel vakaları ilerde sorunlara yol açabileceği düşünülürse muhakkak tedavi edilmelidir. Ultrason ile testis hacimlerinde %10’dan fazla fark gözlendiğinde yani testiste hacim kaybı söz konusu ise adolesan varikosel ameliyatı yapılır. Ayrıca bu dönemde erken teşhis ve tedavi de çok önemlidir. Çünkü çocukluk çağında ameliyat olanlarda ameliyat sonrası testis hacimleri normale dönmekte fakat 14 yaşından sonra ameliyat olanların testis kıvamı iyileşse de testis hacminde bir düzelme sağlanamamaktadır.

Varikosel Ameliyatı Fiyatları

Varikosel ameliyatı fiyatları genelde yakın aralıklarda olsa da ameliyatın yapılacağı merkez, ameliyatı yapacak olan cerrah ve cerrahi ekip, ameliyat sonrasında hastanede kalma süresi gibi birtakım faktörlere göre değişebilmektedir. Varikosel ameliyatı olmayı düşünen kişilerin en çok merak ettikleri konulardan biri varikosel ameliyatının fiyatı olsa da göz önünde bulundurulması gereken daha önemli noktalar vardır. Varikosel ameliyatı gibi sonucu aile hayatınızı ve geleceğinizi etkileyebilecek bir ameliyat söz konusu olduğunda düşünülmesi gereken en önemli nokta doğru yöntem ve doktor seçimidir. Varikosel ameliyatında diğer yöntemlere göre daha başarılı sonuçlar alınmış ve komplikasyon riski en az olan mikrocerrahi yönteminin seçilmesinin gerekliliğini ısrarla vurguluyoruz. Aynı zamanda varikosel ameliyatı yapan cerrahın da bu yöntemdeki tecrübesi, becerisi ve daha önce yapmış olduğu ameliyatların sonuçları fiyattan çok daha önce düşünülmesi gereken konulardır.

Varikosel ameliyatı olmayı düşünüyorsanız öncesinde araştırmanızı iyi yapmakta fayda var fakat yaptığınız araştırma yalnızca varikosel ameliyatı fiyatı sormaktan ibaret olmamalıdır.

2023 Güncel Varikosel Ameliyatı Fiyatları ve operasyon ile ilgili aklınıza takılan herşey için bize ulaşabilirsiniz.

Neler Var?
  Add a header to begin generating the table of contents
  Neler Var?
   Add a header to begin generating the table of contents