Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu – İktidarsızlık)

Previous slide
Next slide

SERTLEŞME BOZUKLUĞU (EREKTİL DİSFONKSİYON) NEDİR?

Halk arasında “iktidarsızlık”, tıp dilinde ise “Erektil Disfonksiyon” denilen sertleşme bozukluğu en yaygın görülen cinsel işlev bozukluklarından biridir. Kısaca peniste herhangi bir cinsel aktivite için yeterli sertliğin ve dikleşmenin sağlanamaması veya sertleşme olsa bile cinsel doyum elde edilemeden sertliğin kaybedilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu sorun her cinsel aktivite sırasında görülebileceği gibi, yalnızca belli bir cinsel aktivite için de yaşanabilmektedir. Mesela masturbasyon sırasında ereksiyon sağlanabilirken, eşli cinsel birleşmede sertleşmeme sorunu yaşayan vakalar görülebilmektedir.

Erektil disfonksiyondan bahsedilebilmesi için bu durumun sürekli ya da çok sık yaşanıyor olması gerekmektedir. Yoksa her erkek zaman zaman sertleşme problemi yaşayabilir, bir kez veya çok seyrek yaşanan problemler iktidarsızlık olarak değerlendirilemez.

Fiziksel ve psikolojik birçok nedene bağlı olabilen ve bir çok faktörden etkilenen bu rahatsızlığı tüm yönleriyle inceleyelim.

SERTLEŞME (EREKSİYON) NASIL GERÇEKLEŞİR?

 

iktidarsızlık, mutluluk çubuğuSertleşme bozukluğunun nasıl veya neden oluştuğunu kavrayabilmek için öncelikle ereksiyonun nasıl gerçekleştiğini  bilmekte fayda var. Çoğu erkek doğal olarak yaşadıkları bu olayın fizyolojik olarak nasıl geliştiğini bilmemektedir, dolayısı ile de bir problem olduğunda çözüm aramaya nereden ve nasıl başlayacaklarını da kestirememektedirler.

Penisin sertleşme mekanizması kısaca şu şekilde çalışır:

Cinsel uyarılara tepki olarak vücutta bazı kimyasal işlemlerin başlamasıyla penise gelen ve penisten giden sinirler harekete geçer. Atar damarlardan penise gelen kan, toplardamarların kapanmasıyla penis yapısını oluşturan süngersi yapıdaki cisimciklerin içine dolarak birikir ve penisin sertleşmesini sağlar. Sertleşmenin sona ermesi ise toplardamarların gevşeyerek biriken kanın boşalmasını sağlaması ile olmaktadır.

İşte vücutta, bu mekanizmada kimyasal olaylardan sorumlu hormonlardan tutun, sinirleri, damarları veya süngersi yapıyı etkileyebilecek herhangi bir sorun olduğu takdirde iktidarsızlık problemi ortaya çıkabilmektedir.

 

 

BİLİYOR MUSUNUZ?

İktidarsızlık yaklaşık her 10 erkekten birinde görülebilen bir sorun olduğu halde, sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklerin yalnızca %10’u bu probleme çare aramaktadır. Çoğu erkek için önemli bir konu olan “Cinsel Güç” ile alakalı bir problem yaşandığında, kişiler bunu bırakın çevrelerinde, partnerlerine veya doktora karşı bile dile getirmekten kaçınmaktadırlar.

İktidarsızlık sorununa çare aramayanların çoğunluğu bu grupta olsa da, sorunun çözümünün olup olmadığını ya da ne olduğunu bilmediği için bu durumu kabullenen erkek sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur.

Araştırmalar gösteriyor ki; probleme çözüm arayan erkekler de sertleşme probleminin belirtilerini gördükten sonra üroloğa gitmek için ortalama 2 yıl beklemektedir.

Halbuki günümüzde erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ve büyük oranda başarılar sağlanan bir çok tedavi mevcuttur. Ayrıca yaşanan tıbbi gelişmeler sonucunda uzayan ömür süreleri göz önüne alındığında, 40’lı yaşlardan sonra büyük artış gösteren sertleşme problemine çözüm aramayan erkeklerin aktif cinsel hayatlarının neredeyse yarısından vazgeçtiği söylenebilir.

Yaşam kalitesini bu denli düşüren ve beraberinde birçok ailevi sorunu da getirmeye müsait böyle bir problemi kabullenmek, belki de erkeğin kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Her yaşta aktif bir cinsel hayat yaşayabilecekken bu hakkınızdan vazgeçmeyin!

Eğer sertleşme problemi yaşıyorsanız, derhal iktidarsızlık tedavisinde uzman bir üroloğa başvurun!

İktidarsızlık tedavisinde başarılı yüzlerce vaka ile Op. Dr. Necati ARİCİ

 

EREKTİL DİSFONKSİYON NEDENLERİ

Erektil disfonksiyona yol açabilecek sorunları fiziksel ve psikolojik nedenler olarak iki ana başlık altında incelemek gerekir.

 • İktidarsızlığın psikolojik nedenleri:

İktidarsızlığın kaynağı tamamen psikolojik nedenler olabileceği gibi bazı psikolojik etmenlerin tıbbi bir sorundan kaynaklanan sertleşme bozukluğunu da tetiklemesi, ilerletmesi ve sürdürmesi sıkça rastlanan bir durumdur.

Özellikle genç yaşlarda iktidarsızlık problemi yaşayan kişilerde sorunun psikolojik kaynaklı olması daha büyük olasılıktır. Yetiştirilme tarzı, ilk gece korkusu, cinsel bilgi eksikliği ve cinsel deneyimsizlik gibi sebeplerle sertleşme problemi yaşayan erkeklerde terapi ile hatta bazen yalnızca cinsel bilgi eksiklikleri giderilerek iktidarsızlığa çözüm bulunabilmektedir.

Bunun yanında depresyon, gündelik hayat sorunları, geçim kaygısı, erkekte ya da partnerindeki cinsel isteksizlik veya başka bir cinsel sorun, eşin hamileliği yada emzirme döneminde olması ve yaşlanmayı kabullenememe gibi birçok psikolojik etmen de iktidarsızlığı tetikler niteliktedir.

Fiziki bir sorundan dolayı sertleşme bozukluğu yaşayan kişilerde de çok yaygın görülen performans kaygısı iktidarsızlığı sürdüren önemli bir etkendir. Erkeğin cinsel ilişkiden önce sertleşmenin olup olmayacağı hakkında duyduğu aşırı endişe ve kaygı nedeniyle sertleşme sorunu daha da sık yaşanabilmektedir. Ayrıca kişinin partnerinin bu konuya yaklaşımı ve davranış biçimi de yine erkeğin psikolojisini etkileyerek problemin derinleşmesinde rol oynayabilir.

 • İktidarsızlığın fiziksel nedenleri:

Her yaştan hastada görülebilmekle birlikte özellikle 40 yaş üstü hastalarda daha çok karşılaşılan iktidarsızlığın fiziksel nedenlerini damarsal (vasküler) hastalıklar, nörojenik nedenler, hormonal nedenler, ürolojik hastalıklar, ilaçlar ve yaşam tarzından kaynaklanan nedenler şeklinde sıralayabiliriz.

Vasküler yani damarlardaki bir takım sorunlar dolayısıyla oluşan sertleşme bozukluğu en sık damar tıkanıklığı (arterioskleroz) nedeniyledir. Bunun yanında hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ve hiperlipidemi de (kandaki yağ oranında artış) iktidarsızlığa sebep olabilmektedir.

Başta erkeklik hormonu düşüklüğü olmak üzere, hipotroidi, hiperprolaktinemi gibi hormonal rahatsızlıklar da erektil fonksiyonların bozulmasında rol oynamaktadır.

Nörojenik nedenler arasında ise diyabet (şeker hastalığı), parkinson, epilepsi, inme, MS(Multiple Skleroz) gibi hastalıklar sayılabilir.

Peyronie hastalığı denilen penise şeklini veren dokudaki bozukluklar ve böbrek yetmezliği gibi ürolojik hastalıklar da iktidarsızlık nedenleri arasındadır.

Ayrıca kullanılan antidepresanlar, kardiyak (kalp) ilaçları gibi bir takım ilaçlar, bazı kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi, prostat ameliyatı gibi geçirilmiş bazı ameliyatlar, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, obezite ve aşırı kilo gibi birçok etmen de sertleşme bozukluğu gelişmesini etkileyen faktörlerdir.

Son olarak en önemli sebeplerden biri de yaşlılıktır. Sertleşme bozukluğu her yaşta görülebilmekle birlikte, 40 yaş altındaki erkeklerde görülme olasılığı %10 civarında iken 40 yaş üstünde bu oran %50’yi bulmaktadır.

İKTİDARSIZLIK BELİRTİLERİ

İktidarsızlıktan bahsedilebilmesi için belirtilerin sürekli veya çok sık görülmesi gerektiğinin tekrar altını çizerek şu 3 net belirtiden bahsedebiliriz:

 • Peniste cinsel ilişkiye girebilecek sertlik olmaması
 • Peniste sertlik elde edilebilmesine rağmen haz sağlanamadan penisin sertliğini kaybetmesi
 • Erken boşalma nedeniyle doyum sağlanamadan sertliğin kaybedilmesi

SERTLEŞME BOZUKLUĞU TANISI NASIL KONUR?

Öncelikle sertleşme bozukluğunun altında yatan neden doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Böylece doğru tedavi uygulanabilir. Doktor hastanın öyküsünü çok detaylı almalı ve değerlendirmelidir. Sonrasında muayenede elde edilen bulgulara göre gerekli görülen bir takım tetkikler istenebilir.

Diyabet, hormonal nedenler, ürolojik hastalıklar gibi durumların ortaya konması için kan ve idrar tetkikleri yapılabilir.

Penisteki kan akışını izlemek için renkli doppler ya da ultrason ile inceleme yapılabilir. Ultrasonla ayrıca penisin iç yapısındaki bozukluklar da görülebilir.

Uyarılma sonucu ereksiyonu sağlayan sinirlerin fonksiyonlarını test etmek amacıyla elektromanyetik titreşim kullanan Biotesiometri kullanılır.

Ayrıca gece testi olarak da bilinen Nokturnal Penil Tümesans (NPT) testi de uygulanabilir. Bu testte penisin etrafına yerleştirilen özel bir cihazla uykunuzda ereksiyon olup olmadığınız belirlenebilmektedir.

 

 

İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ

İktidarsızlık Tedavisinde, tedavi yöntemi hastalığın nedenine ve derecesine göre belirlendiğinde iktidarsızlık probleminin ortadan kaldırılması mümkündür. Sertleşme bozukluğu tedavileri altta yatan sorunun tedavisi ile başlar. Eğer üroloji uzmanı sertleşme probleminin psikojenik nedenlerden olduğunu düşünürse sizi terapi ve psikiyatrik tedaviye yönlendirir. Eğer erektil disfonksiyon başka bir hastalık nedeniyle ortaya çıktıysa doktorunuz sizi tedavi için ilgili branşa yönlendirebilir ya da eş zamanlı tedavi sürdürmeyi tercih edebilir.

Erektil disfonksiyon (İktidarsızlık) tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri;

 • İlaç Tedavisi
 • İntrakavernoz Enjeksiyon (Penise Yapılan İğne)
 • İdrar yoluna ilaç uygulanması
 • Vakum Cihazları
 • Penil Protez İmplantasyonu
 • Dalga Tedavisi
 • Gençleştirme Tedavisi

Tüm bu tedavi yöntemlerini biraz daha yakından inceleyelim.

İKTİDARSIZLIKTA KULLANILAN İLAÇ TEDAVİLERİ

İktidarsızlık nedenine bağlı olarak bazı durumlarda ilaç tedavileri sertleşme bozukluğunu ortadan kaldırabilmektedir. Hormonal bir sebepten iktidarsızlık söz konusu ise, hormon eksikliği veya fazlalığını dengeleyecek bir takım ilaçlar tedavide kullanılabilmektedir.

Bunun yanında Fosfodiesteraz İnhibitörü olan bir takım ilaçlar da erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar organik sebeplerle oluşan iktidarsızlık probleminde etkili olabilmektedir. Hipertansiyon, diyabet ve prostat ameliyatı sonrasında gelişen sertleşme bozukluğu durumlarında bu tür ilaçlarla tedavi başarılı olabilmektedir. Ancak bu ilaçlar bazı kardiyak (kalp hastalıkları) problemi olan kişilerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu ilaçlar başağrısı, yüzde kızarma, hazımsızlık, mide yanması, rinit (nezle), sırt ağrısı, görme bulanıklığı ve uyuşukluk hissi gibi yan etkilere sebep olabilmektedir.

INTRAKAVERNOZ ENJEKSİYON (PENİSE YAPILAN İĞNE TEDAVİSİ)

Penise enjeksiyon yapılarak uygulanan iktidarsızlık tedavisi ilaçların tedavide kullanılmaya başlamasından sonra daha az kullanılmaya başlanan bir tedavi çeşididir. Penis içerisindeki süngerimsi dokulara prostaglandin E1, papaverin, fentolamin enjekte edilerek ereksiyon sağlanır. Cinsel uyaran olmaksızın penise iğne yapıldıktan sonra 10-15 dakika içerisinde sertleşme sağlar. Ancak peniste ağrı ve uzamış sertlik gibi sık görülen ve ciddi yan etkileri vardır. Eğer sertlik 4-6 saat sürerse mutlaka hekime başvurulmalı ve müdahale edilerek iğne ile boşaltılmalıdır.

İDRAR YOLUNA İLAÇ UYGULANMASI

Küçük bir plastik silindir penis ucundan yerleştirilerek küçük bir  tablet dış idrar yolundan içeri doğru itilir. İlaç eriyerek sertleşmeyi sağlayacak miktarda etken madde penis dokusuna ulaştığında ereksiyon sağlanır. Yaklaşık 10-15 dakika gibi bir sürede cinsel uyaran olmasa da sertleşme meydana gelir.

VAKUM CİHAZI İLE İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ

Vakum cihazları ilaçla tedavinin ve cerrahi yöntemlerin kullanılamayacağı vakalarda özellikle yaşlı hastalarda kullanılabilecek alternatif bir iktidarsızlık tedavisidir. Silindir şeklindeki bu cihaz içine penis yerleştirilerek pompa ile silindir içindeki havanın boşaltılmasıyla oluşan vakum etkisiyle penis içerisindeki süngersi dokulara kan dolar ve ereksiyon gerçekleşir.Yeterli sertlik sağlandığında penisin dip kısmına sıkıştırıcı bir lastik band veya halka geçirilerek sertliğin devam etmesi sağlanır.

Vakum cihazı tüm sertleşme bozukluğu olgularında kullanılabilen ve kullanım sıklığı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan bir yöntem olmasına karşın sürekli kullanımda pek konforlu bir seçenek değildir. Bu aletlerin kullanılması çok iyi bir el becerisi gerektirdiği gibi peniste morarma ve boşalmayı engelleme gibi istenmeyen durumlara da yol açabilir.

 

PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU

Penil protezler diğer tedavilerin başarısız olduğu veya hastaya uygun olmadığı durumlarda uygulanan cerrahi bir yöntemdir.

Penis protezi ameliyatları ile iktidarsızlık tedavisi günümüzde geçmişe oranla çok daha sık kullanılmaktadır.İşlem basitçe penis içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezlerin yerleştirilmesidir. İki çeşit penil protez kullanılmaktadır. – Bunlardan ilki şişirilemeyen, yarısert protezlerdir. Yarı sert protezler penisin sertleşme odacıklarına yerleştirilen ve bükülebilir özellikte olan iki çubuktan oluşur.

– Diğeri ise günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan şişirilebilir penil protezlerdir.Yarı sert protezlere göre daha komplike bir çalışma sistemi olan şişirilebilir protezler şişirilebilir iki silindir, testis torbasına yerleştirilen bir pompa ve suyu depolayan bir rezervuardan oluşur. Şişirilebilir protezlerin daha sık tercih edilmesinin en büyük sebebi daha doğal bir sertleşme sağlamalarıdır.

 

BİLİYOR MUSUNUZ?

İktidarsızlık yaklaşık her 10 erkekten birinde görülebilen bir sorun olduğu halde, sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklerin yalnızca %10’u bu probleme çare aramaktadır. Çoğu erkek için önemli bir konu olan “Cinsel Güç” ile alakalı bir problem yaşandığında, kişiler bunu bırakın çevrelerinde, partnerlerine veya doktora karşı bile dile getirmekten kaçınmaktadırlar.

İktidarsızlık sorununa çare aramayanların çoğunluğu bu grupta olsa da, sorunun çözümünün olup olmadığını ya da ne olduğunu bilmediği için bu durumu kabullenen erkek sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur.

Araştırmalar gösteriyor ki; probleme çözüm arayan erkekler de sertleşme probleminin belirtilerini gördükten sonra üroloğa gitmek için ortalama 2 yıl beklemektedir.

Halbuki günümüzde erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ve büyük oranda başarılar sağlanan bir çok tedavi mevcuttur. Ayrıca yaşanan tıbbi gelişmeler sonucunda uzayan ömür süreleri göz önüne alındığında, 40’lı yaşlardan sonra büyük artış gösteren sertleşme problemine çözüm aramayan erkeklerin aktif cinsel hayatlarının neredeyse yarısından vazgeçtiği söylenebilir.

Yaşam kalitesini bu denli düşüren ve beraberinde birçok ailevi sorunu da getirmeye müsait böyle bir problemi kabullenmek, belki de erkeğin kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Her yaşta aktif bir cinsel hayat yaşayabilecekken bu hakkınızdan vazgeçmeyin!

Eğer sertleşme problemi yaşıyorsanız, derhal iktidarsızlık tedavisinde uzman bir üroloğa başvurun!

Neler Var?
  Add a header to begin generating the table of contents
  Neler Var?
   Add a header to begin generating the table of contents