Mesane Kanseri ve Tedavisi

Mesane Kanseri Nedir ?

Mesane, karnın alt bölümünde bulunan ve böbreklerden süzülen idrarın depolandığı, kaslardan oluşan bir organımızdır. Mesanenin iç yüzeyinde, hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan kötü huylu tümörlere mesane kanseri denir. Daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan mesane kanseri, günümüzün en yaygın kanser çeşitlerinden biridir. Erkek ve kadınlarda aynı semptom ve belirtilerle ortaya çıkması ile birlikte, erkeklerin mesane kanseri olma ihtimali kadınlardan 3-4 kat daha fazladır.

Mesane Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?

Mesane kanseri nedir? Mesane kanserinin belirtileri nelerdir?

Mesane kanseri, diğer birçok kanser türünde olduğu gibi ilk aşamada belirti vermeyebilir, ancak yine de bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler;

 • Mesane kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi; idrarda görülen kan, idrarda görülen pıhtılar ve idrar yapamama durumudur. İdrarda görülen pembe, kırmızı ya da bordo renkte olan kanamalar dikkate alınmalıdır. Özellikle 50 yaş ve üzeri hastalarda kanlı idrar görünmesi sonucu en kısa sürede uzman bir üroloğa görünülmelidir.
 • İdrar yaparken ağrı hissetmek, idrarın miktarında azalma görülmesi, sık idrara çıkma gereksinimi, idrara çıkmakta zorlanma ya da kesintili ve yavaş bir akışta idrar yapma.
 • Açıklanamaz ve hızlı kilo kaybına uğramak.
 • Bağırsak ve mesane kontrolünde zorlanmak veya tamamen kontrolü kaybetmek.
 • İlerlemiş olan vakalarda daha çok rastlanan; kaburgalar, sırt, kalçalar veya baldırlarda sertlik ya da ağrı hissetmek.

Mesane Kanserinin Sebepleri Nelerdir ?

Mesane kanserinin gelişiminde sosyal, çevresel, mesleki ve genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok risk faktörünün önemli rolü vardır. Diğer bütün kanserlerde olduğu gibi mesane kanserinin de en büyük nedenleri arasında ilk sırada sigara bulunmaktadır. Erkeklerin %50’si, kadınların %23’ü sigaradan kaynaklanan mesane kanseridir. Sigaranın yanı sıra boya, katran ve kimyasal maddelerle fazla temasta mesane kanserinin başında gelen sebeplerdendir. Mesane kanserine yakalanma riskini artıran diğer faktörler ise şunlardır;

 • Daha önce görülen kanser tedavileri ve tedavi sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı.
 • Kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmış veya çalışıyor olmak.
 • Daha çok ilerleyen yaşlarda görünen bir kanser çeşidi olduğu için yaş faktörü de oldukça önemlidir.
 • Mesanede görülen kronik mesane enfeksiyonları ve mesanenin tahriş olması.

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Yapılır?

Gelişmiş modern tıp teknikleri ile birçok hastalıkta olduğu gibi mesane kanseri tanısında da bir çok yöntem kullanılabilmektedir. Mesane kanseri tanısı yapılırken, idrar testi, görüntüleme testleri, sistoskopi ve biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır.

Tanı koymak için yapılan ilk işlem idrar testidir. İdrar testi ile hastadan alınan idrar örneği laboratuvarda mikroskop ile incelenerek, idrar örneğinde kanser hücresi araması yapılabilmektedir. İdrar testi sonrasında görüntüleme testlerine başlanmaktadır. Ultrasonografi, Bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme sistemleri kullanılarak tümör incelemesi yapılabilmektedir. Hastaya damardan ilaç verilerek alt ve üst batın görüntüleme testleri yaparak da tanıya gidilebilir. İhtiyaç duyulması durumunda Sistoskopi adı verilen optik bir aletle mesane içerisine bakarak tanı konulabilmekte ve ayrıca Sistoskopi sırasında hücre örneği alınarak (Biyopsi işlemi) ile patolojik inceleme yapılabilmektedir.

Mesane Kanserinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir ? 

Mesane kanseri tanısını koymak için yapılan testlerin sonucuna göre hastalığın derecesi belirlenmektedir. Tedavi yöntemine hastalığın derecesine göre karar verilmektedir.

Düşük derecedeki hastalıkta, yani tümörün mesanedeki kas dokularına kadar ilerlemediği hastalarda, Sistoskopi ile yapılan TUR işlemi ile kanserli doku mesaneden ayrılabilmektedir. Uygun görülmesi durumunda, tanı aşamasında yapılan Sistoskopi işlemi sırasında bile yapılabilmektedir. Bu işlem sonrasında hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilerek, kanserin tekrarlaması riskine karşılık hızlı müdahale şansı elde edilmektedir.

Kanserli hücrelerin kas dokusuna kadar ilerlediği ancak organlara ve lenf bezine yayılmadığı durumlarda kanser tedavisi Radikal Sistektomi işlemi ile yapılabilmektedir. Radikal Sistektomi tedavisi ile prostat, mesane ve lenf bezleri alınmaktadır.

Kanserli hücrelerin lenf bezlerine ve diğer organlara yayıldığı durumlarda ki buna Metastatik Mesane Kanseri diyoruz, tüm vücudu kapsayan bir kemoterapi tercih edilebilmektedir.

Mesane Kanserinden şüphe duyuyorsanız vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi Mesane Kanserinde de erken teşhis tedavi şansını arttırmaktadır. Ayrıca hiçbir belirti görmeseler bile özellikle 50 yaş üstü erkeklerin gerek mesane kanseri, gerekse de diğer ürolojik ve erkek üreme sistemine etki eden hastalıklar açısından kontrol amacıyla düzenli olarak bir uzman üroloji doktoruna görünmelerini tavsiye ediyorum.  

Neler Var?
  Add a header to begin generating the table of contents
  Neler Var?
   Add a header to begin generating the table of contents