Biography

Who is Op. Dr. Necati ARİCİ?

Op. Dr. NECATİ ARİCİ

He was born in Adana in 1971.

After graduating from Adana Boys’ High School in 1988, he completed his medical education at Çukurova University. Between 1995 and 2003, he completed specialization trainings in “Anatomy” at Istanbul University Faculty of Medicine and between 2003 and 2009 at Istanbul Cerrahpasa Medical Faculty. He is married with three children. As of 2020, he continues to accept patients in his practice.

He applies current treatment methods for all diseases that fall under  Urology specialty, especially thanks to its special interest and deep experience in Male Sexual and Reproductive Health; he carries out effective treatment applications and successful operations with high patient satisfaction, especially endoscopic and laparoscopic procedures.

Institutions Worked

 • 1996-1997 – Malatya Akçadağ Levent Sağlık Ocağı – Medical Practitioner
 • 1997-2000 İstanbul Dr. Siyami Ersek GKDC Merkezi – Anesthesia Assistant
 • 2000-2003 – İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi – Anatomy Specialist
 • 2003-2009 – İstanbul Cerrah Paşa Fakültesi – Urology Specialist
 • 2010-2012 – Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi – Urology Specialist
 • 2012-2015 – Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi – Urology Specialist
 • 2015-2017 – Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi – Urology Specialist
 • 2017-2018 – Yakın Doğu Üniv. Tıp Fakültesi – Assistant Professor
 • 2018-2020 – Özel Ethica İncirli Hastanesi – Urology Specialist

Associations of which he is a member

 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • Üronkoloji Derneği
 • Kontinans Derneği

Subscribed to Medical Journals

 • Journal of European Urology
 • Endoüroloji dergisi
 • Üroonkoloji dergisi
POSTERS
 1. Ramazan Altıntaş, Necati Arici, Hamdi Özkara, Bülent Alıcı, Emre Akkuş, Halim Hattat: Mikro-TESE sonuçları ve testis histolojisinin sperm elde etmede öngörü değeri, 18. Ulusal üroloji kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 2. Mehmet Çetinkaya, Necati Arici, Emre Akkuş, Bülent Alıcı, Hamdi Özkara, Armağan Öner: Orşiopeksi hikayesi olan infertil hastalarda mikroskobik TESE yöntemi ile sperm elde edilmesi, 20. Ulusal üroloji kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 3. Necati Arici, Musa Abeş: Okul çağındaki çocuklarda  yetişkin boy aletlerle yapılan perkütan nefrolitotomi. 3. Ulusal pediatrik üroloji kongresi, 5-7 Nisan 2012, Bursa.
INTERNATIONAL CONGRESSES - MEETINGS
 1.  6th European Urology Residents Education Programme (EUREP), 5-10 September 2008, Prague, Czech Republic
 2. Hands on live: Endoscopic BPH&Stone Treatment Congress, 9-11 October 2008, İstanbul, Turkey
 3. 1st Istanbul Robotic Urology Symposium, 1-2 July 2009, İstanbul, Turkey
 4. 25th Annual The European Association of Urology Congress, 16-20 April 2010, Barcelona, Spain
 5. 980 nm Dıod Laser Treatment for benign prostate hyperplasia workshop, December 2005, İstanbul
 6. Advanced Urology Workshop, 23-24 October 2014, Talinn, Estonia
 7. ’’Symposium on Robotics And New Technologies İn Prostate Cancer’’, 12-13 April 2018, İstanbul, Turkey
NATIONAL CONGRESSES - MEETINGS
 1.  3. İstanbul Üroloji asistan eğitim toplantısı, 1 Nisan – 4 Nisan İstanbul
 2. 1. Ulusal klinik pratikte kök hücre ve gen tedavisi kongresi, 7 – 9 Mayıs 2004, İstanbul
 3. 18. Ulusal üroloji kongresi (uluslararası katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
 4. Üroloji 2004- Mezuniyet sonrası eğitim programı, 9-10 Aralık, İstanbul
 5. 1. İstanbul laparoskopik üroloji günleri, 14-15 Mart 2005, İstanbul
 6. 6. Ulusal Androloji kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir
 7. 6. Ulusal Endoüroloji kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul
 8. 5. İstanbul Üroloji asistan eğitim toplantısı, 8-11 Aralık, İstanbul 
 9. 7. Ulusal Androloji kongresi, 8 Haziran, Ankara
 10. 20. Ulusal üroloji kongresi (uluslararası katılımlı), 1-6 Kasım 2008, Antalya 
 11. Kontinans derneği Diyarbakır bölgesel toplantısı, 8 Mayıs 2010, Diyarbakır
 12. Her boyutu ile mesane toplantısı, 18-19 Haziran 2011, İstanbul
 13. 9. Ulusal Endoüroloji kongresi, 5-9 Ekim 2011, Ankara
 14. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya
 15. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya
 16. 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Üroloji kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya
 17. Koç Üniveritesinde düzenlenen ’’Prostat Kanserinde Yeni Görüntüleme Teknikleri ve Görüntüye Dayalı Fokal Tedavi Sempozyumu’’, 9 Nisan 2016, İstanbul
 18. 26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne, KKTC
 19. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2018, Antalya
 20. 28. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Üroloji kongresi, 10-13 Ekim 2019,Antalya
TRAININGS AND COURSES TAKE Turkey AND ABROAD
 1. Deney hayvanları uygulama ve etik kursu, 11-12 Nisan 2005, İstanbul
 2. 1. BPH kursu, 3-4 Mayıs 2007, Kocaeli
 3. TÜYK sınavı 5. Hazırlık kursu, 12-16 Ekim 2008, Abant, Bolu
 4. 16th International Course&Workshop on advanced laparoscopic urology, 30 April- 1 May 2011, Cluj Napoca, Romania
 5. 30th World Congress of Endourology and SWL, 04-08 September 2012, İstanbul, Turkey
 6. 2. Temel Ürodinami ve Pelvik Taban Sağlığı Sempozyum ve Kursu, 24-25 Ocak 2014, Adan
 7. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi kapsamında ’’ RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ KURSU’’, 23-26 Nisan 2015, Antalya
 8. 4. İşlevsel Üroloji ve Kadın Üroloji kongresi kapsamında ’’ ÜRODİNAMİ KURSU’’, 22-25 Ekim 2015, Antalya
 9. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Derneği ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen ’’Sahnede Taze Donmuş Kadavra Üzerinde Gerçek Zamanlı Diseksiyon eşliğinde İnteraktif Laparoskopik Cerrahi Kursu’’, 23 Ekim 2016, İstanbul
 1. ’’Multiparametric Prostate MRI, MR-TRUS Fusion Biopsy and Focal (HIFU) Therapy Course’’, 14 April 2018, İstanbul, Turkey